Wsparcie dla jednostek OSP

| Galeria | W poniedziałek 18 marca 2024 roku w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przedstawiciele poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu zamojskiego podpisywali  umowy  w ramach konkursu „Lubelskie wspiera OSP”. Następnie odbyło się uroczyste ich wręczenie przez: Wicemarszałka Województwa Michała Mulawę , Radnego Wojewódzkiego Krzysztofa Gałaszkiewicza, Starostę Zamojskiego Stanisława Grześko i byłego komendanta PSP w Zamościu st. brygadiera Jacka Sobczyńskiego.  Na Lubelszczyznę trafiło 12 mln zł. z czego na powiat zamojski 1mln 498 tys. zł. Otrzymały je 151 jednostek po 10 tys. każda. Z gminy Stary Zamość otrzymały wsparcie wszystkie jednostki. Środki te zostaną przeznaczone na doposażenie jednostek w sprzęt służący ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, oraz niezbędny sprzęt ochrony osobistej.

Skip to content