Wręczenie promes z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

promesa 24 07 2023 0673 | GALERIA | W poniedziałek 24 lipca 2023 roku w zamojskim ratuszu odbyło się przekazanie promes z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Samorządy powiatu zamojskiego otrzymały ogółem 18 mln zł. na renowację i odbudowę zabytków.

Symboliczne czeki z rąk posła Tomasza Zielińskiego i senatora Jerzego Chróścikowskiego odebrało kilkunastu samorządowców. W imieniu gminy Stary Zamość czek odebrał Wójt Waldemar Raczyński. Promesa dla naszej gminy wyniosła 980.000 zł. i jest ona przeznaczona na przeprowadzenie prac konserwatorskich kompleksu budynków sakralnych Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Starym Zamościu.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content