Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Stary Zamość na lata 2021-2030”

Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Stary Zamość na lata 2021-2030”

W dniu 30 listopada 2020 r. Rada Gminy Stary Zamość podjęła uchwałę Nr XIX/122/20 w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Stary Zamość na lata 2021-2030”.

Załącznik: Uchwała Nr XIX/122/20 Rady Gminy Stary Zamość z dn. 30 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Stary Zamość na lata 2021-2030”

Skip to content