Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość”

W dniu 30 listopada 2020 r. Rada Gminy Stary Zamość podjęła uchwałę Nr XIX/123/20 w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość”.

Celem niniejszego opracowania jest ocena możliwości, wskazanie planu działań oraz analiza możliwych do realizacji inwestycji, które w znaczący sposób przyczynią się do poprawy jakości powietrza i rozwoju elektromobilności w Gminie Stary Zamość.

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość” (plik PDF)

 

Skip to content