Uchwała w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Stary Zamość na lata 2021-2030” w tym trybu jej konsultacji

W dniu 17 lutego 2021 r. Rada Gminy Stary Zamość podjęła uchwałę Nr XXII/146/21 w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Stary Zamość na lata 2021-2030” w tym trybu jej konsultacji.

Załącznik: Uchwała Nr XXII/146/21 Rady Gminy Stary Zamość z dn. 17 lutego 2021 r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Stary Zamość na lata 2021-2030” w tym trybu jej konsultacji

Skip to content