Sprzęt dla jednostek OSP Fundusz Sprawiedliwości

sprzet osp 2018 10 18 1383 | GALERIA | W czwartek 18 października 2018 roku przed budynkiem Urzędu Gminy w Starym Zamościu miała miejsce uroczystość przekazania wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla czterech jednostek OSP z naszej gminy. Dokonał go Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Gmina Stary Zamość zakupiła sprzęt i wyposażenie na łączną kwotę 32.316,57 zł.

31.993,40 zł. jest to dotacja otrzymana z Funduszu Sprawiedliwości- Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości i stanowi ona 99% całości zadania. Wkład własny gminy to 1% i jest to kwota 323,17 zł.

Zakupiony sprzęt został nieodpłatnie przekazany umową darowizny dla jednostek:

OSP Wierzba- Defibrylator AED, oraz pilarka do drewna

OSP Stary Zamość- Defibrylator AED, oraz zestaw ratownictwa medycznego PSP R1

OSP Udrycze- zestaw PSP R1

OSP Krasne- zestaw PSP R1

Sprzęt został oznakowany logotypem Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości.

„Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I priorytetu IIIB- Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom, oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków, oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem- polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

fundusz sprawiedliwosci

Skip to content