Sprzedaż działki nr 726/1 Krasne

                                                                                 Załącznik

do Zarządzenia Wójta Gminy Stary   Zamość

                                                                                                                                                                                nr 53/2020 z dnia 05.10.2020 r. w sprawie

                                                                                                                                                                                              ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

                                                                                                                              do sprzedaży

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Krasne

Działka nr 726/1

kw nr ZA1Z/00052707/1

pow. 0,0250 ha

RIIIb 0,0041 ha

Br-RIVa 0,0209 ha

Nieruchomość gruntowa 1.100,00 zł
   

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020.65 z późn. zm.) upływa z dniem 20.11.2020 r.

Skip to content