Sprzedaż działki nr 200/1 Udrycze Wola

                                                                                 Załącznik

do Zarządzenia Wójta Gminy Stary   Zamość

                                                                                                                                                                                nr 54/2020 z dnia 05.10.2020 r. w sprawie

                                                                                                                                                                                              ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

                                                                                                                              do sprzedaży

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Udrycze Wola

Działka niezabudowana

nr 200/1

kw nr ZA1Z/ 00102718/7

pow. 0,30 ha

RII 0,08 ha

RIIIa 0,07 ha

RIVb 0,15 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana 7.690,00 zł
   

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020.65 z późn. zm.) upływa z dniem 20.11.2020 r.

 

Skip to content