Spotkanie online – w ramach konsultacji społecznych w Gminie Stary Zamość dotyczących opracowania i konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość”

Zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, urzędników Urzędu Gminy i jednostek podległych, interesariuszy zewnętrznych do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym online, które odbędzie się w dn. 15 grudnia 2020 r. o godz. 14:00 za pomocą internetowego kanału Facebook – strona Warsztaty online Strategia Elektromobilności.

Aby uczestniczyć w transmisji na żywo należy za pomocą portalu Facebook https://www.facebook.com/Warsztaty-online-Strategia-Elektromobilności-103136644723656/?modal=admin_todo_tour dołączyć do wydarzenia na żywo o wskazanej powyżej dacie i godzinie.

Udział w dyskusji można wziąć bezpośrednio na portalu Facebook (https://www.facebook.com/Warsztaty-online-Strategia-Elektromobilności-103136644723656/?modal=admin_todo_tour) za pomocą komentarzy pod prowadzoną transmisją lub poprzez przesłanie zapytań na adres e-mail: widomski@widomski.org).

Ponadto, w niniejszej zakładce internetowej poświęconej elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość w dniu 15.12.2020 r. udostępnione zostaną materiały edukacyjne dotyczące zagadnień związanych z elektromobilnością.

 

Skip to content