Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

pszokPunkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest na terenie Gminy Stary Zamość na placu po GS SCH w Starym Zamościu.

PSZOK czynny jest w każdą środę w godzinach: 8:00 – 15:00

 

Do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stary Zamość następujące rodzaje segregowanych odpadów:

        meble i inne odpady wielkogabarytowe

        zużyte baterie i akumulatory

        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

        odpady niebezpieczne

        styropian budowlany i opakowaniowy

        opony

        odpady poremontowe i budowlane

        papier

        metale

        tworzywa sztuczne

        szkło

        odpady opakowaniowe wielomateriałowe

        bioodpady

        przeterminowane leki i chemikalia

        odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek

       Szczegółowy regulamin funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Starym Zamościu znajduje się [tutaj]

Skip to content