Przygotowania do złożenia wniosku przez gminę na instalacje OZE

W związku z rozpoczęciem przygotowań do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy instalacji solarnych, fotowoltaiki, pomp ciepła, w pierwszej kolejności należy dokonać inwentaryzacji, która pozwoli ocenić możliwość wykonania instalacji w Pana/Pani gospodarstwie domowym. Dokona tego osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Inwentaryzacja jest płatna przez właściciela gospodarstwa. Inwentaryzacje przeprowadzone w przeszłości nie są aktualne i nie mogą być brane pod uwagę. Wysokość opłaty za inwentaryzację wynosi 130 zł brutto w przypadku jednej instalacji, 150 zł brutto w przypadku dwóch i więcej instalacji, w tym samym gospodarstwie. Dokonana wpłata na konto gminy nie podlega zwrotowi, jeśli inwentaryzacja zostanie wykonana ale gmina nie otrzyma dofinansowania i projekt nie będzie realizowany, jak również wtedy, gdy w wyniku inwentaryzacji okaże się, że nie ma możliwości wykonania instalacji. Wpłatę należy dokonać przed inwentaryzacją. Brak wpłaty za inwentaryzację w ustalonym terminie uniemożliwia dokonanie inwentaryzacji i udział w projekcie.

Wpłatę należy dokonać na konto Urzędu Gminy Stary Zamość Nr 32 9610 0002 0020 0420 2007 0001 BS Izbica w ostatecznym terminie do dnia 26 maja 2023 roku do godz.: 12:00,   tytuł wpłaty: ocena OZE.

Przed wykonaniem inwentaryzacji należy przygotować następujące informacje:

– w przypadku pompy ciepła; dane dotyczące wielkości (wymiarów) budynku, stopnia ocieplenia ścian i stropu budynku,

– w przypadku fotowoltaiki; dane dotyczące zużycia energii elektrycznej w ciągu roku, faktury za energię elektryczną muszą być wystawiane na właściciela budynku,

– w przypadku solarów do podgrzewania wody; dane dotyczące ilości zamieszkałych osób. Na właścicielu spoczywa obowiązek zapewnienia właściwych parametrów instalacji elektrycznej, aby możliwe było podłączenie instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła.  

Gmina będzie wnioskować o dotację w wysokości conajmniej 80% kosztów instalacji brutto.

Wójt Gminy

/–/Waldemar Raczyński

Skip to content