Przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Krasne 145, gmina Stary Zamość na potrzeby schroniska dla bezdomnych „dom dla bezdomnych”

DPR Tablica RFIL dom Krasne

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANIE 180 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 208 284,92 zł

 

Harmonogram realizacji projektu

Przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Krasne 145, gmina Stary Zamość na potrzeby schroniska dla bezdomnych „dom dla bezdomnych”

 

I. Przekazanie placu budowy.

 

Termin przekazania placu: 22.01.2020.

I. Rozpoczęcie robót.

 

Termin rozpoczęcia robót: 29.01.2020.

 

 

III. Zakres i realizacja robót.

 

Lp. Elementy i rodzaj robót Okres realizacji
1 Roboty ogólnobudowlane 01.2020-09.2020
2 Instalacje elektryczne i teletechniczne 01.2020-09.2020
3 Instalacje sanitarne 01.2020-09.2020
4 Parkingi i chodniki 01.2020-09.2020

IV. Zakończenie robót.

 

Termin zakończenia robót: 30.09.2020.

 

V. Odbiór robót.

Termin odbioru końcowego robót: 06.10.2020.

 

 dom dla bez krasne

Skip to content