Przebudowa drogi gminnej nr 110236L od km 0+275 do km 1+130 w miejscowości Chomęciska Duże – FDS

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Fundusz Dróg Samorządowych

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 110236L od km 0+275 do km 1+130 w miejscowości Chomęciska Duże, gmina Stary Zamość

DOFINANSOWANIE 210 008 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 350 014,31 zł

Cele projektu:

Przebudowa drogi gminnej nr 110236L od km 0+275 do km 1+130 w miejscowości Chomęciska Duże, gmina Stary Zamość obejmująca następujący zakres robót:

– mechaniczne usunięcie warstwy ziemi grubości do 10 cm z istniejącej nawierzchni bitumicznej (855,0*0,75)*2; 1282,50 m2,

– mechaniczne skropienie wyrównanej i wzmocnionej podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, (855,0*5,10); 4360,50 m2,

– wyrównanie oraz wzmocnienie zniszczonej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie, średnia gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm (855,0*5,20); 4446,00 m2,

– wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, AC 16W – 50/70, warstwy wiążącej o grubości 4 cm po zagęszczeniu (855,0*5,10); 4360,50 m2,

– wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11,2 mm, AC 11 S – 50/70, warstwy ścieralnej o grubości 4 cm po zagęszczeniu (855,0*5,00); 4275,00 m2,

– uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm,

(855,0*0,75)*2 + (zjazdy na posesje: 168,75); 1451,25 m2.

Planowane efekty:

– Podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi (zwiększenie nośności drogi, polepszenie odprowadzania wody z jezdni, zwiększenie przyczepności pojazdów, skrócenie drogi hamowania pojazdów),

– Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym poziom bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych (zwiększenie szans uniknięcia wypadku w sytuacjach konfliktowych m.in. poprzez ulepszenie kruszywem poboczy gruntowych),

– Usprawnienie komunikacji, zwiększenie dostępności czasowej, Ułatwienie dostępności komunikacyjnej do znajdujących się w sąsiedztwie drogi nr 110236L lokalnych przedsiębiorstw, które będą miały lepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.

– Poprawa infrastruktury drogowej transportu zbiorowego, tj. dowóz dzieci i młodzieży do szkół zlokalizowanych na terenie gminy Stary Zamość.

 

Harmonogram realizacji projektu

Przebudowa drogi gminnej nr 110236L od km 0+275 do km 1+130 w miejscowości Chomęciska Duże, gmina Stary Zamość”

 

I. Realizacja robót.

 

Lp. Elementy i rodzaj robót Koszt ogółem brutto (zł) Koszt kwalifikowalny brutto (zł) Koszt niekwalifikowalny brutto (zł) Okres realizacji poszczególnych elementów i rodzajów robót
1 Roboty przygotowawcze 2 807,91 2 807,91 0,00 08.2020-08.2020
2 Podbudowy 116 474,08 116 474,08 0,00 09.2020-09.2020
3 Nawierzchnie 178 568,02 178 568,02 0,00 09.2020-09.2020
4 Roboty wykończeniowe 52 164,30 52 164,30 0,00 09.2020-09.2020
SUMA 350 014,31 350 014,31 0,00  

II. Oddanie zadania do użytkowania.

Termin oddania zadania do użytkowania: 10.2020.

Mapka inwestycji

 

FDS Mapka inwestycji 110236L

 

droga chomeciska duze 110236L fds 01

 

droga chomeciska duze 110236L fds 02

 

droga chomeciska duze 110236L fds 03

 

droga chomeciska duze 110236L fds 04

 

Skip to content