Podstary Zamość

Historia miejscowości

Wieś położona na zachodnim skraju gminy Stary Zamość, w obrębie Działów Grabowieckich. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1885, kiedy istniał tu folwark należący do dóbr Ruskie Piaski, przynależny administarcyjnie do gminy Nielisz i parafii Stary Zamość. Liczył wtedy 916 mórg powierzchni, w tym 542 morgi gruntów ornych, 96 mórg łąk, 58 mórg pastwisk, 170 mórg lasu, 36 mórg wody, 15 mórg nieużytków oraz 8 budynków drewnianych (SGKP, wypisy, s. 284 i 2932). W 1873 roku dobra Ruskie Piaski [wraz z Podstarym Zamościem] nabył Aleksander Józefowicz, ale w 1901 roku sprzedał je Adamowi Gasztoldowi Bukrabie, synowi Klemensa. Ten ostatni gospodarował w dobrach Ruskie Piaski do swej śmierci w 1937 roku. Następnie majątek odziedziczył jego syn Stanisław Bukraba, major III pułku Szwoleżerów Suwalskich, właściciel dóbr do reformy rolnej w 1944 roku (M. Kseniak 1979 f, s. 2-3). Według spisu z 1921 roku Podstary Zamość jeszcze jako kolonia liczył 59 domostw i 378 mieszkańców, w tym 6 Ukrainców i 6 Żydów (Skorowidz, t. IV, s.125).

Czasy współczesne

Sołtysem wsi od wileu lat jest pan Henryk Zygmunt. Podstary Zamość należy do okręgu, w którym władze sprawuje już kilka kadencji radny pan Wiesław Biały. We wsi znajdują się takie obiekty, jak: remiza strażacka, boisko do piłki nożnej, trzy figury, budynek starej szkoły podstawowej, nieczynna kuźnia, przystanek autobusowy.

Skip to content