Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie w terminach:

  • I kwartał do 20 marca danego roku
  • II kwartał do 20 czerwca danego roku
  • III kwartał do 20 września danego roku
  • IV kwartał do 20 grudnia danego roku

 


 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące na terenie gminy Stary Zamość:

a) Miesięczna stawka za odpady (gdy nie ma kompostownika):

– 20,00 zł miesięcznie od osoby lub

– 86,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego

b) Miesięczna stawka za odpady (gdy jest kompostownik):

– 19,50 zł miesięcznie od osoby lub

– 85,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego

 
 

 

Skip to content