Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Rewitalizacji

Ogłoszenie

Wójta Gminy Stary Zamość

o naborze kandydatów do Rady Rewitalizacji

w Gminie Stary Zamość

Informuję mieszkańców Gminy Stary Zamość, że do dnia 08.08.2017 r. trwa przyjmowanie zgłoszeń do Rady Rewitalizacji Gminy Stary Zamość.

Zgłoszenia na członków Rady Rewitalizacji przyjmowane są od:

a)      mieszkańców Gminy Stary Zamość – trzech przedstawicieli

b)      organizacji pozarządowych – dwóch przedstawicieli

c)      przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Stary Zamość – dwóch przedstawicieli

Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy Stary Zamość (sekretariat) w terminie do dnia 08.08.2017 r.

W załączeniu druki zgłoszeń , listy poparcia

                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                  Waldemar Raczyński

 

Załączniki kandydaci do składu Rady Rewitalizacji

Skip to content