Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – działka nr 709/2 Wierzba

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary   Zamość nr  133/2022  z dnia 08.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

 

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej   oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Wierzba

Działka nr 709/2

kw nr ZA1Z/ 00083366/4

0,30 ha

RIIIb 0,06 ha

RIVa 0,24 ha

Nieruchomość gruntowa 6 800,00 zł
   

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 z późn. zm.) upływa z dniem 26.01.2023 r.

 

 

Skip to content