Odszkodowanie za wyrządzone w gospodarstwie szkody przez bobry

bobrZa szkody wyrządzone przez bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim odpowiada Skarb Państwa w imieniu, którego działa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (art. 126 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody – t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.)

W przypadku wystąpienia szkód wyrządzonych przez bobry, w gospodarstwie rolnym, na terenie Gminy Stary Zamość, niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody powodującej ograniczenie lub uniemożliwienie wykonania zabiegów agrotechnicznych, właściciel gospodarstwa, może zwrócić się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu, ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość o oszacowanie szkód i wypłatę odszkodowania.

Pobierz wniosek

Skip to content