Obchody Święta Niepodległości 11.11.2023 r.

swieto niepodleglosci 11.11.2023 2147 | GALERIA | Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w naszej gminie odbyły się na cmentarzu z

I wojny światowej na Pańskiej Dolinie. Tam została odprawiona przez ks. Dziekana Mirosława Sawkę Msza Święta w intencji ojczyzny. Wzięli w niej udział poczty sztandarowe: związków kombatanckich, harcerzy i młodzieży szkolnej, oraz strażaków. Pragnąc upamiętnić ten dzień wzięli udział w uroczystości także : mieszkańcy gminy, strażacy, ułani i dyrekcja Szkoły Podstawowej w Wierzbie. Głos zabrał Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, który zwrócił się do obecnych słowami „Manifestujmy swój patriotyzm. Nie wstydźmy się naszych uczuć do Polski. Uczmy nasze dzieci miłości do ojczyzny. Wierzę, że dzięki temu będziemy państwem silnym- takim z którym będą się liczyć inne narody”

Niepodległościowy Apel Pamięci odczytał przedstawiciel ułanów Marian Sobczuk. Następnie odśpiewano wspólnie Hymn Narodowy. Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców i zapaleniem zniczy przed krzyżem przez poszczególne delegacje, w tym przez Wójta Gminy Waldemara Raczyńskiego i Przewodniczącego Rady Szczepana Ziemińskiego.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content