Nowy sprzęt dla OSP Stary Zamość

| Galeria | W piątek 5 kwietnia 2024 roku na placu Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której jednostki z województwa lubelskiego otrzymały sprzęt w postaci zestawów pilarza i przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym. Został on zakupiony w ramach projektu „Dostosowanie KSRG na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” realizowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Sprzęt nadal jest własnością PSP i został umową użyczenia przekazany jednostkom OSP na okres 7 lat z powiatów: bialskiego, biłgorajskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, tomaszowskiego i zamojskiego. W tej grupie znalazła się jednostka OSP Stary Zamość, działająca w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego, która otrzymała sprzęt typu zestaw pilarza. W uroczystości naszą gminę reprezentowali Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński i Prezes OSP Stary Zamość druh Stanisław Niedziela.

Wręczenia umów dokonali Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st.  brygadier Zenon Pisiewicz i Radny Sejmiku Wojewódzkiego Krzysztof Gałaszkiewicz.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content