Nieruchomoś do sprzedaży 15.04.2021 r.

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 24/2021 z dnia 15.04.2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

  WŁAŚCICIEL
MIEJSCE POŁOŻENIA NIERUCHOMOŚCI
OZNACZENIE WG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ KATASTRU NIERUCHOMOŚCI POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI OPIS NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA CENA WYWOŁAWCZA

1

Gmina: Stary Zamość
Obręb: Udrycze Wola

Działka niezabudowana nr 129/2
KW nr ZA1Z/00139089/6

Pow. 0,50 ha

RIIIa – 0,42 ha
RIVa – 0,08 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

13.400,00 zł


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. Dz.U.2020.1990 z późn. zm.) upływa z dniem 31.05.2021r.

Skip to content