Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Udrycze-Wola gmina Stary Zamość o długości 0,270 km od km 2+980 do km 3+250, działka nr 601, droga gminna nr 110208L

DPR Tablica RFIL droga Udrycze Wola dz601 nr 110208L

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANIE 82 881,06 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 147 881,06 zł

 

Skip to content