Materiały informacyjne dotyczące zagadnień związanych z elektromobilnością

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi na temat elektromobilności:

  • I materiał informacyjny – stanowi zbiór podstawowych informacji związanych z elektromobilnością, ukazuje formy pojazdów elektrycznych, ale również inne elementy systemu np. formy ładowania. Pokazane zostały tu ciekawe przykłady elementów Smart City.
  • II materiał informacyjny – wskazuje na przyczyny przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności, na budowę dokumentu, prezentuje opis niedoborów jakościowych i ilościowych taboru i infrastruktury drogowej Gminy Stary Zamość. Przedstawiono tu również fazy rozwoju elektromobilności w Polsce, wskazano na propozycje zaplanowanych przedsięwzięć i zadań w dwóch horyzontach czasu: do 2026 r. i 2036 r.

Załącznik. I materiał informacyjny

Załącznik. II materiał informacyjny

Skip to content