Krasne

Pierwsze wzmianki o istnieniu wsi Krasne pochodzą z XIV wieku. Pradziad Kanclerza Wielkiego Hetmana Jana Zamojskiego był wójtem w Ruskich, podlegały mu wioski Chomęciska Duże i Krasne. Podczas Powstania Styczniowego zakwaterowano w Krasnem oddział wojska rosyjskiego, który przebywał na terenie wsi do końca powstania. W roku 1903 w Krasnem było prowadzone tajne nauczanie w języku polskim ze szczególnym uwzględnieniem historii Polski. Nauczanie prowadził student z Warszawy późniejszy Senator wraz ze swoim kolegą Niedorowskim. Współorganizatorami tajnego nauczania byli mieszkańcy wsi. W 1913 roku we wsi Krasnem zbudowano szkołę , która stoi do dziś. Miała tylko jedna izbę lekcyjną. Nauczyciel do swej dyspozycji miał sień, spiżarkę, kuchnię oraz mieszkanie.
Po wybuchu I wojny światowej w 1914 roku na krótko do Krasnego wkroczyły wojska austriackie. W 1915 Austriacy wycofują się z Krasnego Wskutek działań wojennych cała wieś została spalona pozostało 8 domów oraz szkoła i kapliczka.
Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 uruchomiono szkołę w której pierwszym nauczycielem był inwalida z Legionów Piłsudskiego były oficer Żmudzki. Od 1920 roku w szkole zaczęto prowadzić Księgi Ocen, które znajdują się w szkole do obecnej chwili. W 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Niemcy w Krasnem są w drugiej połowie września. W tym czasie kierownikiem szkoły był p. Ćwik, a nauczycielem p. Biedroński. W roku 1940 kierownik szkoły zostaje zabrany przez Gestapo. Z niewoli powraca w 1945 roku. W okresie okupacji szkoła była nieczynna. Jednak odbywało się tajne nauczanie. Zorganizował je Stanisław Domina. Wiosną 1959 roku podjęto decyzję o budowie nowej szkoły. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego odbyła się 3 lipca 1960 roku. Trwają prace nad ukończeniem budowy nowej szkoły. W sierpniu 1965 roku podjęto decyzję, że w Krasnem odbędą się powiatowe dożynki połączone z otwarciem nowej szkoły. 15 września 1965 roku po raz pierwszy rozpoczęto naukę w nowym budynku szkolnym. W 1995 roku nauczyciele wraz z dyrekcją podejmują decyzję o nadaniu imienia szkole. Uroczyste nadanie imienia Kornela Makuszyńskiego szkole odbyło się 7 listopada 1996 roku. Na uroczystości byli obecni Wójt Gminy, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Zamościu oraz zaproszeni goście. W tym czasie w szkole pracowało 8 nauczycieli na pełnych etatach oraz 3 ze zmniejszoną ilością godzin. Funkcję dyrektora pełnił Artur Plewa. Po wejściu w życie Reformy Oświaty Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Krasnem jest sześcioklasową szkołą podstawową. W roku 2008 dyrektorem szkoły była Pani Alina Bojar, później Pani Jolanta Puchacz.

Przy opracowaniu tekstu wykorzystano materiały Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krasnem Pana Artura Plewy.

 

Skip to content