Kącik Przedsiębiorcy

Kącik Przedsiębiorcy został opracowany i przygotowany przez Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundację dr Bogusława Federa. 

Kącik Przedsiębiorcy stanowi wykaz najważniejszych instytucji, organizacji i inicjatyw, które:

  • stanowią i egzekwują prawo,
  • pomagają działać,  
  • lub budują przyjazne otoczenie

dla mikro przedsiębiorców.

Kącik Przedsiębiorcy, jest to miejsce, w którym Lokalny Mikro – Przedsiębiorca – uzyska w formie uporządkowanej: pomocne informacje, porady, formularze, wzory umów, informacje prawne, linki do instytucji wspierających mikro-przedsiębiorców, a  także   uzyska bezpłatne e-Porady, Konsultacje, w zakresie rozpoczynania i  prowadzenia działalności gospodarczej  etc.- kompendium narzędzi możliwych do przekazania w tej formie, pozwalających mikro-przedsiębiorcom uzyskać pożądane i przydatne informacje.  Ze wszystkich  dokumentów, instrukcji, regulaminów, porad, e-porad niezbędnych dla  mikro- firm, które znajdujących się   w bezpłatnym i innowacyjnym serwisie www.mikroporady.pl można korzystać bezpłatnie  w nieograniczonym czasie .

           W ramach naszego know-how, udostępniamy bezpłatnie Gminom/ Miastom, a co za tym idzie  Lokalnym Mikro-przedsiębiorcom – dostęp poprzez kanał Internetowy – do naszej bazy materiałów i dokumentacji zawierającej m.in: 

– ponad 1200 wyjaśnień, uwag, komentarzy i orzecznictwa  prawnego – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

– wzory dokumentów w wielu wariantach i wersjach – w formie do natychmiastowego zastosowania – do bezpłatnego pobrania,

– formularze umów niezbędnych dla prowadzenia mikro i małej firmy, przydatnych na każdym etapie prowadzenia firmy,

– ponad 180 rekomendacji, porad i instrukcji przygotowanych przez ekspertów z dziedziny prawa, zarządzania, marketingu i innych, uwzględniających specyfikę prowadzenia małej firmy,

– kazusy obrazujące „przykłady z życia” na podstawie orzeczeń SN i NSA w sprawach gospodarczych dotyczących mikro firm,

– wyjaśnienia potrzebnych i niezbędnych pojęć, definicji – przydatnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej,

– e-Porady, konsultacje, gdzie można – poprzez sieć Internet – zadać pytanie naszym ekspertom i bezpłatnie uzyskać odpowiedź

 

Skip to content