Jubileusz 50-lecia 18 listopada 2023 roku

jubileusz 18.11.2023 2294 | GALERIA | Osiem par małżeńskich z pośród trzynastu wzięło udział w uroczystości Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Byli to: Helena i Kazimierz Kobylarz, Krystyna i Eugeniusz Mróz, Teresa i Stanisław Mróz, Zofia i Józef Smyk ,Joanna i Janusz Stanieccy, Maria i Jerzy Usydus, Aniela i Edward Wójtowicz, Marianna i Ryszard Złotnik. Odbyła się ona w sobotę 18 listopada 2023 roku. Najpierw Jubilaci wraz ze swoimi rodzinami wzięli udział we Mszy Świętej odprawianej w ich intencji w kościele parafialnym w Starym Zamościu. Odprawił ją ks. dziekan Mirosław Sawka, który powiedział między innymi „Niech to szczęście będzie stałym elementem Waszego życia. Cieszcie się sobą nieustannie, abyście mogli realizować te zadania, które dał Wam Pan Bóg”.

Dalszą część uroczystości kontynuowano w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu. Tam Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński i Przewodniczący Rady Gminy Szczepan Ziemiński wręczyli Jubilatom medale za długoletnie pożycie małżeńskie, listy gratulacyjne i kwiaty. Wznosząc toast szampanem Wójt Gminy powiedział między innymi „Z okazji Jubileuszu Waszego pożycia małżeńskiego składam Wam drodzy Jubilaci najserdeczniejsze gratulacje za chlubne przeżycie tak pięknej i długiej drogi wspólnego życia”

Po odśpiewaniu sto lat wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek i wspólną zabawę przy muzyce w wykonaniu zespołu Megical.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content