Formularz zgłaszania uwag i opinii do projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość

Szanowni Państwo, z trwającymi konsultacjami społecznych w Gminie Stary Zamość dotyczących opracowania i konsultacji projektu dokumentu pn. Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość zachęcamy Państwa do przekazania swoich uwag do dokumentu za pomocą poniżej zawartego formularza.

Wypełniony formularz ankiety można dostarczyć osobiście, wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Stary Zamość, Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@staryzamosc.pl. Na kopercie lub w tytule e-maila prosimy wpisać „konsultacje społeczne – S.R.E”.

Na Państwa uwagi czekamy w terminie od dnia 15.12.2020 r. do dnia 22.12.2020 r.

Zbieranie uwag do dokumentu ma charakter całkowicie anonimowy i dobrowolny. Uwagi bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 

Załącznik. Formularz zgłaszania uwag i opinii do projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość” (PDF)

Załącznik. Formularz zgłaszania uwag i opinii do projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość” (DOC)

 

Załącznik. Projekt „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość”

Skip to content