Formularz ankiety w ramach opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość ”

Szanowni Państwo, w związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość, zachęcamy do wypełnienia poniżej zamieszczonej ankiety mającej na celu zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z transportem oraz poznania opinii mieszkańców, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na obszarze Gminy w kwestii rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość.

Wypełniony formularz ankiety można dostarczyć osobiście, wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Stary Zamość, Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość lub pocztą elektroniczną na adres:gmina@staryzamosc.pl. Na kopercie lub w tytule e-maila prosimy wpisać „konsultacje społeczne – S.R.E”.

Na Państwa uwagi czekamy w terminie od dnia 15.12.2020 r. do dnia 22.12.2020 r.

Ankieta ma charakter całkowicie anonimowy i dobrowolny. Wyniki uzyskane podczas ankietyzacji wpłyną na kształt opracowywanej „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość”.

Załącznik

Formularz ankiety w ramach opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość” (PDF)

Formularz ankiety w ramach opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość” (DOCX)

 

 

Skip to content