Dzień Kobiet 2024 r.

| Galeria | Jak co roku Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński  8 marca zaprosił panie z kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, radne, sołtyski, panie z Urzędu Gminu, GOPS, GOK, GBP, COM, Domu dla bezdomnych w Krasnem, z  zespołów śpiewaczych, klubu seniora,  oraz ze szkoły do Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Zamościu, aby wspólnie świętować ten dzień.

Wójt Gminy wspólnie z obecnym na spotkaniu Przewodniczącym Rady Gminy Szczepanem Ziemińskim wręczyli z każdej z pań kwiatki do których dołączyli słowa życzeń.

Kobiece święto uatrakcyjnił swoim występem zespół Lolek Orkiestra. W ich wykonaniu panie mogły wysłuchać znanych polskich i włoskich szlagierów. Obchody Dnia Kobiet zakończyły się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez pracowników GOK Stary Zamość

Fot. i oprac. Elzbieta Czarny

Skip to content