Drugi przetarg na wynajem budynku sklepu Udrycze-Wola

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U.z 2016 r.  poz.2147   z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 poz.1490)

podaje do publicznej wiadomości ,

                że w dniu 24.03.2017 r. o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku sklepu o pow. 95 m² usytuowanego na działce nr 258/3 w obrębie Udrycze Wola  stanowiącego  własność Gminy Stary Zamość .

         Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 13.01.2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

          Działka nr 258/3 jest wolna od obciążeń , posiada założoną księgę wieczystą nr ZAZ/00102718/7.

Przedmiotem drugiego przetargu ustnego nieograniczonego jest jednokondygnacyjny budynek sklepu spożywczo-przemysłowego o pow.użyt. 95 m² wraz z przyległym gruntem  o pow. 500 m² przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej podane w wykazie wywieszonym w dniu 21.10.2016r.

          Wywoławcza wysokość czynszu wynosi 200,00 zł brutto miesięcznie za 95 m² powierzchni użytkowej  budynku.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1.    brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2.    wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do  20.03.2017 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.

Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wniesione wadium  przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 31 lub w Urzędzie Gminy

 

Skip to content