Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

com 20 09 2023 1535 | GALERIA | W środę 20 września 2023 roku w Wierzbie miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie nowo powstałego Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego. Powstało ono w budynku po byłej piekarni przejętej przez gminę od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

Koszt inwestycji wyniósł 3.070.000 zł. z czego dofinansowanie z programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 2.918.000 zł. , środki budżetu gminy 152.000 zł.

Powierzchnia użytkowa Centrum to 400 m ², przeznaczone są one dla 20 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Dla 6 osób na pobyt całodobowy i 14 osób na pobyt dzienny.

Centrum dysponuje w pełni wyposażoną salą rehabilitacyjną, salami zajęć, oraz miejscami odpoczynku. Oferować będzie ponad to wsparcie psychologa i opiekę pielęgniarską. W ramach pobytu dziennego uczestnicy będą mogli korzystać z usługi transportowej, dwóch posiłków, usług fizjoterapeutycznych i zajęć z terapeutą zajęciowym.

Z uwagi na centralne położenie placówki uczestnicy placówki będą mogli skorzystać z oferty kulturalnej GOK i powstającej obok Mediateki, obiektu sportowego i siłowni zewnętrznej.

Podczas otwarcia Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński powiedział między innymi:

„Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne jest reakcją naszego samorządu na potrzeby osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jest elementem budowania kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych.

Chcemy, żeby osoby niepełnosprawne otrzymały wsparcie tutaj na miejscu, w swoim środowisku, wśród swoich bliskich i znajomych, bo to jest dla nich bardzo ważne.”

Poświęcenia budynku dokonał ks. Dziekan Mirosław Sawka.

W uroczystości uczestniczyli: Sławomir Zawiślak-Poseł na Sejm, Krzysztof Gałaszkiewicz- Dyrektor ARiMR w Lublinie i Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Wojciech Zbiegień- Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Monika Zawiślak- Kierownik Delegatury UW w Zamościu, Witold Marucha- Wicestarosta Zamojski , Krzysztof Rusztyn- Przewodniczący Rady Powiatu Zamojskiego, Jacek Adamczuk- Przewodniczący Rady Powiatu Zamojskiego Solidarności Rolników Indywidualnych, Dariusz Zagdański- Radny Miasta Zamość, Joanna Mazurek- Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Izbicy, ks. Jerzy Pytlik- Proboszcz Parafii Udrycze, Szczepan Ziemiński- Przewodniczący Rady Gminy Stary Zamość wraz z radnymi i sołtysami, druhowie strażacy na czele z Prezesem Wacławem Mrozem i Komendantem Stanisławem Dusznikiem, Anna Zagdańska- Skarbnik Gminy, Janusz Czarny- Sekretarz Gminy, oraz kierownicy jednostek Urzędu Gminy.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content