Centrum opiekuńczo-mieszkalne w m. Wierzba

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego Centrum opiekunczo mieszkalne

 

W dniu 4 maja 2021r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował Program pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego. W związku z powyższym Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłosił nabór wniosków w ramach ww. Programu.
 
Głównym celem Programu jest: pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego. Budżet programu w latach 2021-2024 wynosi corocznie kwotę 75 000 000,00 zł.

 

Skip to content