1 grudnia 2023 roku

konkurs recytatorski 01.12.2023 2594 | GALERIA | W piątek 1 grudnia 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Stary Zamościu już po raz piętnasty odbył się Konkurs recytatorski „W świecie poezji” Jego celem jest między innym i popularyzacja literatury pięknej, rozwijanie uzdolnień twórczych, oraz doskonalenie uzdolnień recytatorskich. Konkurs oceniany był przez Komisję w trzech kategoriach wiekowych.

Ogółem swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowało 38 osób. W pierwszej i drugiej grupie wiekowej recytatorzy prezentowali jeden utwór, zaś w trzeciej dwa.

W pierwszej kategorii wiekowej (przedszkolaki i klasy 0) I miejsce zajęli: Emilia Blonka z OP 3 za wiersz D. Wawiłow „ Zapach czekolady” i Bartek Derkacz z klasy 0 b, który wyrecytował wiersz J. Brzechwy pt. „Leń” II miejsce zajęła: Nikola Bojar z klasy z OP 3 za wiersz J. Tuwima pt. „Okulary”, III miejsce: Michał Baran z klasy 0 a za wiersz M. Konopnickiej pt. „Tęcza”

W drugiej kategorii wiekowej (klasy I – III) I miejsce zajął Piotr Jóźwiak z klasy II a za wiersz J. Brzechwy pt. „Grzebień i szczotka”, II miejsce zajęła Natalia Blonka z klasy II b za wiersz D. Gellner pt. „Brat” III miejsce Sandra Mazurek z klasy III b za wiersz A. Fredry pt. „Paweł i Gaweł. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała N atalia Mróz, która wyrecytowała wiersz J. Tuwima pt. „Spóźniony słowik”

W trzeciej kategorii wiekowej I miejsce zajęła Maja Bojar z klasy VI b za utwory D. Gellner pt. „W ogródku” i W. Szymborskiej „ Nic dwa razy „ Na II miejscu znalazła się Jagoda Pawlasiuk z klasy IV b, która przedstawiła dwa wiersze J. Tuwima pt. „Spóźniony słowik” i „Rzuciłbym to wszystko” III miejsce zajęła Milena Denkiewicz z klasy VIII za utwory: J. Słowacki pt. „Z pamiętnika Zofii Bobrówny” i J. Brzechwa pt. „Samochwała”

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Zamościu. Nagrody dla zwycięzców ufundował Bank Spółdzielczy w Izbicy.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content