Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2021 roku

Wójt Gminy informuje o naborze wniosków na zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

–  w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r .,   

– w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r . w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r .


Limit zwrotu podatku akcyzowego w  2021 r . wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

– 1 – 30 kwietnia 2021 r.   w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 

– 1 – 29 października 2021 r . w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wniosek do pobrania w wersji PDF

Skip to content