Złote Gody (Jubileusz 50 lecia)

jubileusz 50 lecia 4569 | GALERIA | Złote Gody to niezwykłe wydarzenie, nie tylko dla Jubilatów, ale także dla ich rodzin i przyjaciół. W tym roku uroczystość miała miejsce 7 października 2017 roku i rozpoczęła się od Mszy Świętej w kościele parafialnym w Starym Zamościu w intencji Jubilatów, odprawionej przez proboszcza ks. Mirosława Sawkę.

Dalsze uroczystości odbyły się do Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Zamościu, gdzie dokonano uroczystego aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jubilaci otrzymali także pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty.

Dekoracji dokonali: przedstawiciel Wojewody Lubelskiego Sebastian Paul i Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Wójt Gminy zwracając się do Jubilatów powiedział między innymi „Te wspólne 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie”

Była także tradycyjna lampka szampana i sto lat. Słodki poczęstunek umilał piosenkami zespół Megical.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziły następujące pary:

Zofia i Mieczysław Bochniakowie

Rozalia i Stanisław Rybakowie

Jadwiga i Feliks Rusztynowie

Halina i Roman Kłapouchy

Sabina i Stanisław Stępel

Marianna i Edward Niziołowie

Danuta i Jan Mazurkowie

Halina i Józef Mnichowie

Halina i Czesław Denisowie

Maria i Witold Główka

Niestety nie wszyscy odznaczeni mogli uczestniczyć w tegorocznym spotkaniu.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content