Zebranie OSP Wierzba 17.02.2023

zebranie osp 17 02 2023 7475 | GALERIA | 17 lutego 2023 roku w strażnicy OSP Wierzba odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze jednostki. Zebranie otworzył i wszystkich powitał zastępca Naczelnika OSP Wierzba Przemysław Ilczuk. W zebraniu oprócz druhów strażaków uczestniczyli zaproszeni goście: Posłowie na Sejm RP Sławomir Zawiślak i Tomasz Zieliński, zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie starszy brygadier Mirosław Bury, Starosta Zamojski i jednocześnie Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP w Zamościu Stanisław Grześko, płk Mieczysław Skiba, Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu brygadier Andrzej Szozda, ks. dziekan Mirosław Sawka, funkcjonariusze PSP w Zamościu: starszy kapitan Mateusz Kozłowski, starszy aspirant Łukasz Burdzy i starszy ogniomistrz Artur Sowa, oraz Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Starym Zamościu druh Wacław Mróz.

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2022 rok przedstawił druh Szymon Bielesz. Sprawozdanie finansowe przekazał druh Jan Mróz. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przekazał druh Andrzej Rysak. Zarząd w głosowaniu otrzymał absolutorium za rok 2022. Plany na 2023 rok zaprezentował druh Adrian Luchowski.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podziękowali druhom strażakom za ich służbę, oraz pogratulowali osiągniętych wyników.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content