Zebranie Koła Rejonowego ŚZŻ AK

| Galeria | 5 lutego 2024 roku miało miejsce zebranie sprawozdawcze Koła Rejonowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Starym Zamościu, które odbyło się w sali GOK Stary Zamość. Oprócz członków Koła w zebraniu wzięli udział zaproszeni goście w osobach: Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, który jest jednocześnie Prezesem ŚZŻ AK Okręg  Zamość i Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Sprawozdania merytoryczne i finansowe za poprzedni rok zostały przyjęte przez przybyłych jednogłośnie.

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Okręgowego Związku w Zamościu Poseł na Sejm Sławomir Zawiślak, który podziękował za funkcjonowanie Koła w Starym Zamościu i za czynny udział w uroczystościach patriotycznych na terenie powiatu. Powiedział także o najważniejszych przedsięwzięciach jakie realizuje Związek Okręgowy w Zamościu. Jednym z nich jest propagowanie i krzewienie pamięci o Powstaniu Zamojskim, którego widocznym elementem ma być poświęcony temu pomnik.

Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński także podziękował Członkom Koła za udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych na terenie gminy i powiatu zamojskiego, oraz zapewnił o wsparciu jakiego w dalszym ciągu może oczekiwać Koło od Samorządu Gminy Stary Zamość.

Prowadzący Prezes Koła w Starym Zamościu Wiesław Smyk podziękował gościom i przybyłym członkom Koła za przybycie.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

 

Skip to content