Zawiadomienie o przeglądach instalacji solarnych od dnia 8.09.2022 r.

Stary Zamość, 30.08.2022 r.

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Stary Zamość zawiadamia mieszkańców Gminy Stary Zamość, posiadających zamontowane instalacje solarne, iż od dnia 8.09.2022 r. zaplanowane są przeglądy techniczne w okresie gwarancji zadania „Dostawa i montaż instalacji solarnych w Gminie Stary Zamość”.

Przeglądy gwarancyjne zostaną wykonane przez pracownika firmy Sungrant Sp. z o.o. przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz pracownika Gminy Stary Zamość.

Więcej informacji na temat planowanych przeglądów gwarancyjnych można uzyskać w Urzędzie Gminy Stary Zamość, pokój nr 13.

Wójt Gminy Stary Zamość

/-/

Waldemar Raczyński

Skip to content