Zawiadomienie dot. kolektorów słonecznych
Z A W I A D O M I E N I E

W związku z przygotowaniami do złożenia wniosku o dofinansowanie na zakupu i montaż kolektorów słonecznych uprzejmie informuję, że zapisy chętnych prowadzą sołtysi danych miejscowości, którzy przedłorzą niniejsze informacje w nieprzekraczalnym terminie 9.03.2012 r. do Urzędu Gminy w Starym Zamościu.

Skip to content