Zarządzenie Wójta Gminy Stary Zamość w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość”

W dniu 30 listopada 2020 r. Wójt Gminy Stary Zamość wydał zarządzenie Nr 64/20 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość”.

Do zadań Zespołu należy m.in. opracowanie założeń dot. „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość”, w tym:

  1. Przygotowanie propozycji i określenie działań kierunkowych rozwoju elektromobilności.
  2. Zebranie informacji i danych o stanie obecnym rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość.
  3. Wyznaczenie priorytetów i celów strategicznych w rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość.
  4. Określenie kierunku rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.
  5. Bieżący kontakt z wykonawcą dokumentu w celu wymiany niezbędnych informacji i dostarczenia materiałów służących opracowaniu Strategii.
  6. Współpraca z wykonawcą w zakresie konsultacji społecznych i prowadzenia działań informacyjnych.

 

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Stary Zamość” (PDF)

 

Skip to content