Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Stary Zamość na lata 2021-2030”

W dniu 18 lutego 2021 r. Wójt Gminy Stary Zamość wydał zarządzenie Nr 14/21 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Stary Zamość na lata 2021-2030”.

Załącznik: Zarządzenie nr 14/21 Wójta Gminy Stary Zamość w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Stary Zamość na lata 2021-2030”

Skip to content