Zakończenie kursu O finansach…w bibliotece

mini kurs finanse w bibliotece 17 07 2014 04

| GALERIA |

W czwartek 17 lipca 2014 roku w Wierzbie „przy źródełku” odbyło się uroczyste zakończenie i wręczenie certyfikatów dla uczestników projektu „O finansach…w bibliotece III edycja” zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Zamościu. Projekt realizowany był z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem natomiast była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek. Certyfikaty uczestnikom kursu wręczył Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, który także uczestniczył w kursie. W projekcie wzięło udział ponad 40 osób, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia. Kurs odbywał się w kilku turach w maju i czerwcu. Trwał on dla każdej z grup przez pięć dni i składał się z pięciu modułów tematycznych. Na zakończenie każdego modułu uczestnicy rozwiązywali test wiedzy, po którym na bieżąco mogli się zorientować jak dużo udało im się zapamiętać ze spotkań. Uczestnicy korzystając z kursu e-learningowego zapoznali się między innymi z dochodami i wydatkami gospodarstw domowych, sposobami zbilansowania domowego budżetu i zasadami racjonalnego gospodarowania finansami, wiedzą o kredytach, lokatach i ubezpieczeniach. Dodatkowo spotkania te przyczyniły się do

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content