Załącznik nr 120 /2016 z 12.09.2016r. w spr. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaż

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość
nr 120 /2016 z dnia 12.09. 2016 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza
1

Gmina:
Stary Zamość

Obręb : Chomęciska Duże

Działka zabudowana
nr 356
kw nr
ZA1Z/00052707/1

pow. 0,87 ha

Działka o pow. 0,87 ha zabudowana budynkiem byłej szkoły murowanym o pow. użyt. 526 m²   budynkami murowanymi o pow. użyt. 47,20m² i 18,00m² , ogrodzenie 164mb oraz drzewostan.  

Prowadzenie działalności gospodarczej 159.950,00 zł
2

Gmina:
Stary Zamość

Obręb : Wisłowiec

Działka zabudowana
nr 59/2
kw nr
ZA1Z/00102718/7
pow. 0,44 ha

Działka o pow. 0,44 ha zabudowana budynkiem byłej szkoły murowanym o pow. użyt. 361,80 m²   budynkami murowanymi o pow. użyt. 57,70m²  i 23,70m² oraz drzewostan

Prowadzenie działalności gospodarczej 141.300,00 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U.z 2015 r. poz.1774 z późn. zm. ) upływa z dniem 2.11.2016 r.

Skip to content