XXXV-lecie nadania Szkole Podstawowej w Wierzbie imienia K. Namysłowskiego

mini 35-lecie sp wierzba 9780

| GALERIA |


15 maja 2013 roku w hali sportowej Gimnazjum w Starym Zamościu miała miejsce uroczystość XXXV-lecia nadania Szkole Podstawowej w Wierzbie imienia Karola Namysłowskiego.
15 maja 1978 roku wówczas jeszcze Zbiorcza Szkoła Gminna w Starym Zamościu otrzymała imię patrona i sztandar. Podczas tegorocznej uroczystości, po 35 latach Szkoła Podstawowa w Wierzbie zakupiła nowy sztandar. Było to możliwe dzięki pomocy finansowej: Wójta Gminy Stary Zamość Waldemara Raczyńskiego, Radzie Rodziców, Panu Januszowi Gruli, właścicielowi firmy „Witron”, ofiarodawcom, którzy pragną pozostać bezimienni, Samorządowi Uczniowskiemu, oraz Radzie Pedagogicznej.
Stary sztandar zajął honorowe miejsce w Izbie Pamięci K. Namysłowskiego, znajdującej się w szkole. Cała społeczność szkolna przygotowując się do tego jubileuszu, podjęła szereg różnorodnych działań, między innymi: uczestnictwo w audycji muzyczno-medialnej o Karolu Namysłowskim w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej, zorganizowano konkurs plastyczny inspirowany działalnością K. Namysłowskiego, oraz został wydany numer specjalny czasopisma szkolnego „Namysłowiaczek”, w którym znalazł się między innymi wiersz napisany przez uczennicę klasy V b Katarzynę Podolak pt. „Karol Namysłowski”

Karol Namysłowski pieśni komponował,
Swym rodakom z gminy bardzo imponował.
Wszyscy się cieszyli oraz dumni byli,
Że chłopi tutejsi orkiestrę stworzyli.

Rzucali oranie, ściskali skrzypeczki,
Śpiewali i grali piękne pioseneczki.
A Karol wesoło nimi dyrygował
I jeździł po kraju, orkiestra kierował.

Orkiestra Namysłowskiego wszędzie dzisiaj znana,
W Stanach, w Europie, w Azji, na Bałkanach.
Radość nas rozpiera, że nasza szkoła nosi Jego imię,
I pamięć o nim nigdy nie zaginie.

Ponad to uczniowie sprawują opiekę nad grobem rodziny Namysłowskich.
Wybierając 35 lat temu imię patrona dla szkoły kierowano się patriotyzmem lokalnym, oraz działalnością wybitnego muzyka i kompozytora. Bo jak powiedział w swoim wystąpieniu Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński „Był to Wielki Człowiek, ściśle związany z terenem naszej gminy, który w okresie zaborów krzewił kulturę wśród włościan, nie tylko nauczając prostych ludzi czytać, pisać i grać na instrumentach. Zapisał się na kartach historii jako wybitny kompozytor i założyciel Orkiestry Włościańskiej, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego”
Wójt Gminy Waldemar Raczyński złożył na ręce Dyrektor Szkoły Barbary Smyk list gratulacyjny i życzenia dla całej społeczności szkolnej. Cała uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Patrona szkoły, byłych i obecnych pracowników, absolwentów i uczniów Szkoły Podstawowej w Wierzbie, odprawioną przez proboszcza parafii ks. Mirosława Sawkę w asyście księży: Marcela Harkota, Tomasza Turka i Piotra Skóry. W wygłoszonej homilii ks. M. Sawka przedstawił  Patrona szkoły „postać ważną nie tylko dla parafii, miejscowości, ale znaną znacznie szerzej w swojej kompozytorskiej działalności. Ukazywał piękno Boga poprzez muzykę. Pozostawił po sobie dzieło, które trwa po dzień dzisiejszy. Jego osoba żyje pośród nas, bo człowiek, który niesie dobro, miłość, żyje w sercach drugich ludzi. Przyjęcie Jego imienia to symbol szacunku dla wielkiego człowieka”. Kończąc homilię przywołał słowa błogosławionego Jana Pawła II „Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją”
Po poświęceniu nowego sztandaru młodzież z klas IV, V, VI i klasy O” a” przedstawiła krótką część artystyczną poświęconą Patronowi szkoły.
Obchody uroczystości zakończyły się koncertem najstarszej Orkiestry Symfonicznej, działającej w Polsce.  Jest ona kontynuatorką Włościańskiej Orkiestry  Karola Namysłowskiego, założonej w 1881 roku.
Pod batutą Tadeusza Wicherka-Dyrektora Naczelnego i Artystycznego, Orkiestra wykonała kilka utworów skomponowanych przez jej założyciela, między innymi słynne mazurki „Jestem sobie Krakowianka”, „Krakowiak”, „Kuba Jurek”, „Babuleńka”, oraz intermezzo „Żaby”
Nie zabrakło także utworów muzyki współczesnej, takich jak utwór ze ścieżki dźwiękowej do filmu „Piraci z Karaibów”.
Dodać należy, że Orkiestra Symfoniczna im. K. Namysłowskiego w Zamościu od 35 lat pozostaje w stałym kontakcie ze Szkołą w Wierzbie, niejednokrotnie bezpłatnie koncertując podczas kolejnych jubileuszy.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content