XI Zjazd Oddziału Gminnego OSP w Starym Zamościu

xi zjazd osp 03 06 2016 5449 | GALERIA | W piątek 3 czerwca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starym Zamościu odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego OSP RP w Starym Zamościu. Zjazdy takie odbywają się co 5 lat i wyłaniają Zarząd Gminny OSP na następną kadencję. W Zjeździe każdą jednostkę reprezentowało trzech delegatów. Zarząd Powiatowy Związku OSP RP w Zamościu reprezentował Prezes Kazimierz Mielnicki i pł k Mieczysław Skib. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej reprezentował starszy kapitan Przemysław Ilczuk.

Zjazd otworzył dotychczasowy Prezes Zarządu OSP RP Waldemar Raczyński, który w dalszej części Zjazdu przedstawił sprawozdanie za okres działalności Zarządu za lata 2011-2015.

Jak powiedział na początku spotkania „Zjazd jest podsumowaniem i oceną działalności zarówno Zarządu Gminnego, jak też całokształtu działalności strażackiej na terenie naszej gminy w minionej kadencji”.

Z najważniejszych wydatków inwestycyjnych z tego okresu zrealizowano między innymi:

-karosaż samochodu pożarniczego STAR- OSP Stary Zamość

– zakupu samochodu VOLSVAGEN dla OSP Nowa Wieś

-zakup samochodu pożarniczego marki STAR dla OSP Udrycze

-zakup samochodu marki FORD TRANSIT dla Osp Chomęciska Małe

-termomodernizacja i zmiana pokrycia dachowego w strażnicy w Krasnem i Chomęciskach Małych

-termomodernizacja strażnicy w Udryczach

– remont instalacji elektrycznej w strażnicy w Wisłowcu

-rozbudowa garaży- OSP Udrycze

– zakup bramy garażowej w Chomęciskach Małych

– ogrodzenie wokół strażnicy w Chomęciskach Dużych

– prace budowlane przy remizo-świetlicy w Starym Zamościu

-oddanie do użytku strażnicy w Wierzbie.

Co roku sukcesywnie kupowany jest także sprzęt i umundurowanie.

W swoim wystąpieniu podsumowującym Prezes Zarządu wspomniał także o działalności prewencyjnej i szkoleniowej. Co roku organizowany jest na szczeblu gminnym Turniej Wiedzy Pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, w których to nasi uczniowie w eliminacjach powiatowych, wojewódzkich, a nawet krajowych zajmują czołowe lokaty.

Uczeń szkoły podstawowej a następnie gimnazjum Adrian Świrszcz w 2011, 2012 i 2013 zajął I miejsce w eliminacjach powiatowych i wojewódzkich. W 2013 zajął II miejsce w konkursie ogólnopolskim. W 2014– I miejsce w eliminacjach powiatowych i IV miejsce w wojewódzkich.

W 2015- II miejsce w eliminacjach powiatowych. Inny uczeń Przemysław Kapuśniak w 2014 roku zdobył I miejsce na eliminacjach powiatowych.

Ponadto nasi strażacy stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarna w Zamościu. Strażacy ochotnicy biorą także czynny udział w uroczystościach religijnych między innymi pełnia warte podczas świąt Wielkanocnych.

Jednostki OSP bora czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, oraz akcjach powodziowych. W minionym okresie uczestniczyli oni w 135 akcjach gaszenia pożarów, oraz 114 wyjazdach do miejscowych zagrożeń.

Na zakończenie sprawozdania dotychczasowy Prezes Zarządu podziękował wszystkim druhom za współpracę i złożył rezygnacje z pełnionej funkcji.

Obecni na Zjeździe druhowie doceniając dotychczasową 25-letnia działalność Waldemara Raczyńskiego na tym stanowisku, jednogłośnie zadecydowali o jego wyborze na stanowisko Prezesa Honorowego zarządu Gminnego OSP RP w Starym Zamościu.

W dalszej części Zjazdu wybrano Zarząd na najbliższe 5 lat działalności.

Prezesem został Wacław Mróz z OSP Krasne

Wice Prezesem Stanisław Derkacz- OSP Wierzba

Komendantem Gminnym ponownie Stanisław Dusznik

Zastępcą Komendanta Gminnego Jan Rybak- OSP Podstary Zamość

Sekretarzem Piotr Goch- OSP Nowa Wieś

Skarbnikiem Roman Gniot- OSP Udrycze

Członkiem Prezydium Józef Czarniecki- OSP Majdan Sitaniecki

Członkami Zarządu: Ryszard Dużyński- OSP Chomęciska Małe

                                     Adam Goździuk – OSP Chomęciska Duże

                                    Emil Niścior- OSP Wisłowiec

                                     Mirosław Dutka- OSP Wierzba

                                     Mirosław Goździuk – OSP Stary Zamość

                                     Stanisław Niedziela – OSP Stary Zamość

W skład Komisji Rewizyjnej weszli druhowie: Szymon Bielesz- OSP Wierzba

                                                                                 Janusz Staniecki- OSP majdan Sitaniecki

                                                                                Stanisław Sałamacha- OSP Udrycze

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content