Występ teatru Kurtyna z Krakowa

teatr kurtyna 29 11 2019 8257 | GALERIA | W piątek 29 listopada 2019 roku na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Zamościu gościł teatr Kurtyna z Krakowa z dwoma spektaklami. Najpierw przedszkolaki i dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie zawarły znajomość z rozbrykanym i niegrzecznym misiem w przedstawieniu pt. „Miś niegrzeczniś”. W tym pouczającym przedstawieniu maluchy przyswoiły tajniki kulturalnego zachowania się, oraz poznały co to jest szacunek i empatia dla słabszych. Dodatkowym atutem przedstawienia była zachęta dzieci do korzystania z biblioteki i czytania książek.

Natomiast uczniowie klas starszych, czyli IV-VIII obejrzeli przedstawienie traktujące o drogach rozsądnego i lepszego życia, oraz wzorcach postępowania i wymogach stawianych młodym ludziom przez dzisiejszy świat pt. „Super prank”. Spektakl stawia młodym ludziom szereg pytań typu: „dlaczego tak wielu z nich nie może powstrzymać się od inicjacji związanej z przemocą, środkami psychoaktywnymi i od negacji przyjętych form współżycia społecznego. Czy można skutecznie odsunąć od siebie współczesne zagrożenia, których źródłem jest bezrefleksyjna aprobata dla wzorców płynących z zafałszowanego przekazu medialnego”

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content