Wystawa Geoparku w Starym Zamościu 21.03.2013
mini wystawa geopark 9361

| GALERIA |

Dzięki współpracy z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział w Zamościu w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu można obejrzeć wystawę Geoparku pt.” Kamienny las na Roztoczu”
Wystawa w postaci barwnych plansz prezentuje kamieniołomy w: Żelebsku, Józefowie, Hucie Różanieckiej i Krasnobrodzie, oraz skamieniałe drzewa w Siedliskach.
Natomiast w gablotach można obejrzeć fragmenty skamieniałych drzew, oraz skamieniałe szczątki innych organizmów.
Fragmenty skamieniałych drzew na Roztoczu stanowią największe ich skupisko w Polsce.
Skamieniałe drzewa z całego Roztocza są z wieku trzeciorzędowego, kiedy to na tych terenach występował klimat ciepły i wilgotny. Skamieniałe drzewa reprezentowane są najczęściej przez rodzaj sekwoja. Jedną z podstawowych form fosylizacji drewna drzew iglastych jest kamienienie przy czym najczęściej ma tu miejsce krzemienienie (sylifikacja).
Proces fosylizacji zachodzi w wyniku zastąpienia pierwotnej substancji budującej części twarde organizmu innymi związkami mineralnymi.
Znajdowane drzewa odznaczały się bardzo różnorodną barwą- co jest uzależnione od obecności minerałów, które w czasie procesu petryfikacji wniknęły w krzemionkę.
Okazy pni są różnej wielkości, od pokaźnych rozmiarów bloków do całkiem drobnych odłamków.
Pnie skamieniałych drzew zalegające na obszarze Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego są objęte ochroną prawną.
Skamieniałości  są ważnym źródłem  informacji o wyglądzie fauny i flory w minionych epokach, oraz dostarczają wiedzy o środowisku i klimacie tamtych czasów.
Zapraszamy do obejrzenia wystawy.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content