Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w VI kwartale 2015 sport

Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w IV kwartale 2015 roku

 

W budżecie gminy na wspieranie – dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w IV kwartale 2015 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zarezerwowano kwotę 15 000 zł.

Przyznano poszczególnym organizacjom następujące kwoty:

  1. Gminny Ludowy Klub Sportowy OMEGA ……………………….……..15 000 zł
  2. Uczniowski Klub Sportowy Orzeł ………………………………………… —– zł
Skip to content