Wyniki konkursu IV kwartał 2016

Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w IV kwartale 2016 roku

 

W budżecie gminy na wspieranie – dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w IV kwartale 2016 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zarezerwowano kwotę
40 000 zł.

Przyznano poszczególnym organizacjom następujące kwoty:

  1. Gminny Ludowy Klub Sportowy OMEGA ……………………….……..37 000 zł
  2. Uczniowski Klub Sportowy Orzeł …………………………………………3 000 zł
Skip to content