Wynajm Budynku po zlewni mleka dz. nr 258/2

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
nr  89 /2012 z dnia  19 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

właściciel
miejsce położenia nieruchomości
oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Wysokość czynszu
1 Gmina: Stary Zamość
Obręb : Udrycze Wola
Budynek po zlewni mleka usytuowany na działce nr 258/2    o pow.0,05 ha Budynek jednokondygnacyjny  o pow. 54 m²   oraz  przyległy grunt Działalność gospodarcza 1,0 zł brutto za 1m² powierzchni budynku
Skip to content